20180212 104703

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์และคณะ ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวสินค้าเอสัตว์ พืช ประมง สะอาดปลอดภัยช่วงเทศกาลตรุษจีนนครสวรรค์ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว @ Big C นครสวรรค์ 1