28872533 560041381041122 8205556799531580829 n

จังหวัดนครสวรรค์รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการที่อำเภอตาคลี เร่งสร้างความเข้าใจประชาชนเรื่องการรับวัคซีน การควบคุมปริมาณสัตว์เลี้ยง เฝ้าระวังผ่านอาสาสมัครปศุสัตว์อย่างเข้มข้นในทุกพื้นที่ ถึงแม้ว่าจะควบคุมได้ต่อเนื่องถึง 7 ปี  นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวระหว่างกิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ที่ วัดเขาเจดีย์ อำเภอตาคลี ว่า ปัจจุบันสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทย มีการตรวจพบสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า 247 ตัว กรมปศุสัตว์ได้ประกาศเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้าไปแล้ว 14 จังหวัด ซึ่งถูกจัดเป็นพื้นที่สีแดง คือ จังหวัดสุรินทร์ ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา น่าน บุรีรัมย์ อุบลราชธานี เชียงราย ร้อยเอ็ด สงขลา ระยอง ตาก และศรีษะเกษ ตรัง ส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ที่ได้รับเชื้อดังกล่าวเสียชีวิตแล้ว 3 ราย และต้องเฝ้าระวังโรคระบาดพิษสุนัขบ้าในอีก 42 จังหวัด ซึ่งจัดให้อยู่ในพื้นที่สีเหลือง และพื้นที่ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้า 22 จังหวัด ซึ่งจัดให้อยู่ในพื้นที่สีเขียว สำหรับจังหวัดนครสวรรค์ มีประชากรสุนัข 102,759 ตัว แมว 43,202 ตัว รวม 145,961 ตัว เป็นสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ 11,170 ตัว แมวไม่มีเจ้าของ 6,488 ตัว มีสถานพักพิงสัตว์ที่เป็นวัดและภาคเอกชนไม่น้อยกว่า 10 แห่ง ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ และอาสาสมัครปศุสัตว์ มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างสม่ำเสมอทุกปีในระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน เป็นผลให้ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เป็นต้นมา สำหรับในปี พ.ศ.2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว รวมทั้งบริการทำหมันสุนัขแมวไม่มีเจ้าของ ณ พื้นที่ใกล้บ้าน ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม เป็นต้นไป ซึ่งประชาชนสามารถติดต่อสอบถามขอใช้บริการได้ที่หน่วยงานท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล หรือ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอใกล้บ้าน  ทางด้านนายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า ถึงแม้จังหวัดนครสวรรค์จะเป็นพื้นที่สีเขียว ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าต่อเนื่อง 7 ปี แต่จำนวนประชากรของสุนัขและแมวอยู่ในอัตราประมาณร้อยละ 10 ของประชากรทั้งจังหวัด ดังนั้นจึงต้องช่วยกันเฝ้าระวังด้วยการนำสัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีน เลี้ยงแค่ที่สามารถดูแลได้ เมื่อถูกสุนัขและแมวกัดหรือข่วน ต้องล้างแผลให้สะอาดทันที ก่อนไปขอรับบริการทางการแพทย์