49761

นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายข้าราชการ และพนักงานราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ดังนี้
1. พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เวลา 07.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
2. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เวลา 08.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์
3. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ถวายเป็นพระราชกุศล เวลา 09.30 น. ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์