96365584 551557528859779 2514387766201024512 o

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีมอบโค-กระบือ โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี นายสัตวแพทย์พิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน  การมอบโค-กระบือ จำนวน 27 ตัว  ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โค-กระบือ ดังกล่าวจะนำไปส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป