83176

ปศุสัตว์นครสวรรค์ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมบูรณาการตรวจสินค้าเกษตรที่ตลาดสดบ่อนไก่ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2561 ช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกๆปี ชาวไทยเชื้อสายจีนจะมีการจับจ่ายซื้อขายเครื่องเซ่นไหว้บรรพบุรุษตามประเพณีปีใหม่จีนหรือตรุษจีน สินค้าอุปโภคบริโภคประเภทเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อสุกร เนื้อไก่ เป็ด และอื่นๆ