24133756 1795281270545557 1096586330 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าตะโก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ณ.วัดหัวพลวง หมู่ที่ 7 ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์แจกเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกร ทำหมันสุนัขและแมว

อ่านเพิ่มเติม...

16421832271642183227

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชุมแสง ออกหน่วยทำหมันสุนัข - แมว ให้กับวัด ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดหนองโก อ.ชุมแสง จ. นครสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

23316431 1913656182218031 5594928166176997322 n

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครสวรรค์ ร่วมออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ให้บริการทำหมันสุนัข-แมว ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ ณ บ้านเขารัง ม.4 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์จ.นครสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

78179

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเก้าเลี้ยวร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ณ โรงเรียนบ้านห้วยรั้ว หมู่ที่ 8 ต.หนองเต่าอ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...