171201

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายบรรลือ สง่าจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธิเปิดการอบรมสัมมนาเวที 3/5 ประสานสืบสานภายใต้โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายพิษณุ ตุลยวณิช ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการและดร.รัฐพล ธุระพันธ์ ให้เกียรติร่วมบรรยายให้ความรู้ มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว151คน ณ.ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านวังแตงโม หมู่ที่ 6 ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

108257

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน พร้อมทั้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการฯ ในปีการศึกษา 2561 ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย โดยมีผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 , 2 และ 3 พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด สำนักตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จังหวัด สหกรณ์จังหวัด รวมถึงผู้ประกอบการนมโรงเรียน ภาคเอกชน และศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

46511

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่2 ระดับจังหวัดนครสวรรค์ นำโดยนายพิษณุ ตุลยวณิชย์ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ประธานคณะทำงาน ออกตรวจสอบแม่โคเนื้อและตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านเนินเปร็ง ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ(รวม 8 ราย) เป็นเกษตรกรที่ไดัรับเงินกู้และแม่โคตั้งท้องแล้วทั้งหมด แม่โคประมาณ 40% คลอดลูกแล้ว

อ่านเพิ่มเติม...

28872533 560041381041122 8205556799531580829 n

จังหวัดนครสวรรค์รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการที่อำเภอตาคลี เร่งสร้างความเข้าใจประชาชนเรื่องการรับวัคซีน การควบคุมปริมาณสัตว์เลี้ยง เฝ้าระวังผ่านอาสาสมัครปศุสัตว์อย่างเข้มข้นในทุกพื้นที่ ถึงแม้ว่าจะควบคุมได้ต่อเนื่องถึง 7 ปี  นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวระหว่างกิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ที่ วัดเขาเจดีย์ อำเภอตาคลี ว่า ปัจจุบันสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทย มีการตรวจพบสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า 247 ตัว กรมปศุสัตว์ได้ประกาศเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้าไปแล้ว 14 จังหวัด ซึ่งถูกจัดเป็นพื้นที่สีแดง คือ จังหวัดสุรินทร์ ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา น่าน บุรีรัมย์ อุบลราชธานี เชียงราย ร้อยเอ็ด สงขลา ระยอง ตาก และศรีษะเกษ ตรัง ส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ที่ได้รับเชื้อดังกล่าวเสียชีวิตแล้ว 3 ราย และต้องเฝ้าระวังโรคระบาดพิษสุนัขบ้าในอีก 42 จังหวัด ซึ่งจัดให้อยู่ในพื้นที่สีเหลือง และพื้นที่ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้า 22 จังหวัด ซึ่งจัดให้อยู่ในพื้นที่สีเขียว สำหรับจังหวัดนครสวรรค์ มีประชากรสุนัข 102,759 ตัว แมว 43,202 ตัว รวม 145,961 ตัว เป็นสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ 11,170 ตัว แมวไม่มีเจ้าของ 6,488 ตัว มีสถานพักพิงสัตว์ที่เป็นวัดและภาคเอกชนไม่น้อยกว่า 10 แห่ง ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ และอาสาสมัครปศุสัตว์ มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างสม่ำเสมอทุกปีในระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน เป็นผลให้ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เป็นต้นมา สำหรับในปี พ.ศ.2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว รวมทั้งบริการทำหมันสุนัขแมวไม่มีเจ้าของ ณ พื้นที่ใกล้บ้าน ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม เป็นต้นไป ซึ่งประชาชนสามารถติดต่อสอบถามขอใช้บริการได้ที่หน่วยงานท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล หรือ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอใกล้บ้าน  ทางด้านนายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า ถึงแม้จังหวัดนครสวรรค์จะเป็นพื้นที่สีเขียว ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าต่อเนื่อง 7 ปี แต่จำนวนประชากรของสุนัขและแมวอยู่ในอัตราประมาณร้อยละ 10 ของประชากรทั้งจังหวัด ดังนั้นจึงต้องช่วยกันเฝ้าระวังด้วยการนำสัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีน เลี้ยงแค่ที่สามารถดูแลได้ เมื่อถูกสุนัขและแมวกัดหรือข่วน ต้องล้างแผลให้สะอาดทันที ก่อนไปขอรับบริการทางการแพทย์ 

อ่านเพิ่มเติม...

20180212 104703

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์และคณะ ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวสินค้าเอสัตว์ พืช ประมง สะอาดปลอดภัยช่วงเทศกาลตรุษจีนนครสวรรค์ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว @ Big C นครสวรรค์ 1