-  ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ลงวันที่  16  ตุลาคม  2562

-  ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง เผยแพร้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

-  ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประเภทสนามและการฝึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์