-  ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาจัดงานมหกรรมประกวดสัตว์ปากน้ำโพ  ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2563ล่าสุด

-  ประกาศจังหวัดนครสวรรค์  เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ล่าสุด

-  ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดงานมหกรรมประกวดสัตว์ปากน้ำโพ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  วันที่ 9 เมษายน 2563   ล่าสุด