ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(02/2563)  ลงวันที่  11  กุมภาพันธ์  2563