83176

ปศุสัตว์นครสวรรค์ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมบูรณาการตรวจสินค้าเกษตรที่ตลาดสดบ่อนไก่ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2561 ช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกๆปี ชาวไทยเชื้อสายจีนจะมีการจับจ่ายซื้อขายเครื่องเซ่นไหว้บรรพบุรุษตามประเพณีปีใหม่จีนหรือตรุษจีน สินค้าอุปโภคบริโภคประเภทเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อสุกร เนื้อไก่ เป็ด และอื่นๆ 

อ่านเพิ่มเติม...

1517986537285

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์พิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมข้าราชการในสังกัดได้ร่่วมต้อนรับ นายพนม มีศิริพันธ์ุ ปศุสัตว์เขต 6 ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจราชการ กรมปศุสัตว์ ประชุมติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงานผู้ตรวจกรมปศุสัตว์ เพื่อการติดตามงานและขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ในด้านงาน Function ,Agenda และ Area Base ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายกรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

25348424 1990666321213330 2006971532785841146 n

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและฝึกอบรมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าปศุสัตว์มาตรฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔ ) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐาน ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 300 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและถ่ายทอดนโยบายทิศทางการพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ให้มีความปลอดภัย ให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยทั้งระบบครอบคลุมพื้นที่ สร้างความเชื่อมั่นสินค้าปศุสัตว์ต่อผู้บริโภค  ณ  โรงแรมแกรนฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

20180116 111758

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 คุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง และ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน จาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงพระราชทานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับสถานสงเคราะห์สัตว์ในจังหวัดนครสวรรค์ ณ สถานสงเคราะห์สัตว์บ้านนางสาวนัทธมน พุ่มผึ้ง เลขที่ 138 หมู่ 3 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ โดยนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำส่วนราชการ จิตอาสา และประชาชนร่วมต้อนรับ เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ร่วมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ทำหมัน รักษาพยาบาลสุนัข

อ่านเพิ่มเติม...

23915670 1972696049647888 1908370564315713745 n

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไพศาลี เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดหนองอุ้มไก่ หมู่ที่ 7 ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยให้บริการให้คำปรึกษาโรคในสัตว์ปีก แจกเวชภัณฑ์ และประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคระบาดในสัตว์

อ่านเพิ่มเติม...