29719

 วันที่  9  พฤศจิกายน  2560 นายสัตวแพทย์พิษณุ  ตุลยวณิช  ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์  ได้มีข้าราชการ พนักงาน ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม...

22519145 1972726819647555 28068590993739268 n

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 นายสัตวแพทย์พิเชษฐ สุพิกุลพงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์นครสวรรค์ บูรณาการการทำงาน ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สถานีวิจัยประมงน้ำจืดนครสวรรค์ กอรมน นครสวรรค์ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ประมาณ 30 นาย ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในแหล่งอาศัย และทำรังวางไข่ของนกอพยบ บริเวณพื้นที่เกาะของ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด (บริเวณเกาะดร สมิทร์ เกาะรถไฟ)

อ่านเพิ่มเติม...

22519533 1940626909487867 3970688724668576730 n

วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. น.ส.กันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เยี่ยมให้กำลังใจคณะสัตวแพทย์จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัว บริการทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า สุนัข ๑๙ ตัว และแมว ๘ ตัว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ศาลาการเปรียญวัดเทพสุทธาวาส ม.๙ ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...