309384521 3307061709547386 2674948357280245780 n

“ปศุสัตว์นครสวรรค์ จัดกิจกรรมขบวนหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย”
📃วัน 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมปล่อยขบวนหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
👉ร่วมกับพิธีปล่อยขบวนของส่วนกลางโดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์
👉ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ได้ส่งมอบหญ้าพระราชทานฯ จำนวน 9,440 กิโลกรัม และถุงยังชีพกรมปศุสัตว์ จำนวน 50 ถุง ให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัยในพื้นที่ อำเภอชุมแสง อำเภอบรรพตพิสัย และอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อบรรเทาความเดือนให้กับเกษตรกร