326204707 1195493527736827 8849042789433759785 n

รองผู้ว่าฯนครสวรรค์ ลงพื้นที่ห้างแม็คโครนครสวรรค์ ตลาดสินค้าอาหารสด เนื้อสุกร เนื้อไก่ เนื้อเป็ด และสินค้าอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารในช่วงเทศกหาลตรุษจีน
วันนี้ 20 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ที่ห้างแม็คโครนครสวรรค์ นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ตรวจตลาดสด เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารในช่วงเทศกหาลตรุษจีน ประจำปี 2566 พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสินค้าอาหารสด ที่จำหน่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2566
โดยวันตรุษจีนในปี2566 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 วันไหว้วันที่ 23 มกราคม 2566 และวันจ่ายคือวันที่ 20 มกราคม 2566 ซึ้งทำให้การบริโภคเนื้อสัตว์ในช่วงนี้สูงกว่าปกติ โดยกรมปศุสัตว์เห็นความสำคัญและตระหนักถึงด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อบริโภค ทั้งยังเป็นการพบปะกับผู้บริโภคที่มาจับจ่ายซื้อของไหว้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน และภายในกิจกรรมในวันนี้ได้ร่วมเดินขบวนกิจกรรมตรวจตลาดสดเพื่อความปลอดภัย อีกด้วย
นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน มีประชาชนมาซื้อสินค้าสูงกว่าปกติ จังหวัดนครสวรรค์จึงเห็นความสำคัญในความปลอดภัยด้านอาหาร จึงได้กำชับและเข้มงวดในการตรวจรับรองสินค้าอาหารสดต่างๆ รวมทั้งตรวจสอบแหล่งที่มาและคุณภาพสิคค้า เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

321434801 2950064875301078 6474273236854896224 n

ครอบครัวปศุสัตว์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"🐷🐔🐂🐶
วันที่ 26 ธันวาคม 2565
เวลา 08.30 น.
"ปศุสัตว์นครสวรรค์ จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ "
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการจัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบกรรมสิทธิ์ฯ
มีเกษตรกรรับมอบกรรมสิทธิ์ จำนวน 24 ราย

320397269 732333264951364 4960720340920618749 n

ครอบครัวปศุสัตว์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"🐷🐔🐂🐶
โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัว
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม​ 2565 เวลา 08:30 น.
นายสัตวแพทย์ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายคฑาวุธ ทะหล้า หัวกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และนายสถาปนิก นาคยา ปศุสัตว์อำเภอหนองบัว ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานอาหาร ปลอดภัย กิจกรรมย่อยฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกโคเนื้อ กระบือ แพะพันธุ์ดี ซึ่งมีกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้กับเกษตรกร หัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพการผลิตเสบียงอาหารสัตว์" โดยมีกลุ่มเป้าหมายการศึกษาในพื้นที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 ราย
ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์
อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

321778742 882380046103361 3214295595884343516 n

ครอบครัวปศุสัตว์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"🐷🐔🐂🐶
วันที่ 26 ธันวาคม 2565
เวลา 09.30 น.
" ปศุสัตว์นครสวรรค์ ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 "
นายสัตวแพทย์สทชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบประชุมทางไกล(Zoom Cloud Meeting) โดยมี น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอ และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนงานนโยบาย ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

321372090 884098765939348 1771645091651698679 n

ครอบครัวปศุสัตว์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"🐷🐔🐂🐶
โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอไพศาลี
"ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร"
วันที่ 23 ธันวาคม​ 2565
นายพัฐนนท์ สุภาชัย ปศุสัตว์อำเภอไพศาลี พร้อมด้วย นายคฑาวุธ ทะหล้าหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นางนราพร นาเอก หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอไพศาลี เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอตากฟ้า และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอตาคลี เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ด้วยเทคโนโลยีการผสมเทียม” ซึ่งมีกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้กับเกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่อำเภอไพศาลี อำเภอตากฟ้า และอำเภอตาคลี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 70 ราย