ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

ที่อยู่หน่วยงาน 965/31  หมู่ 9  ถนนโกสีย์ใต้  ตำบลนครสวรรค์ตก  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  โทรศัพท์ 056 - 221455 , 056 - 222455  โทรสาร 056 - 221455  เบอร์โทร : 081-6979137

E: mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 facebook : https://www.facebook.com/sunyabut.wong

 IP:Line  pasusartkhonwan หรือ 0816979137

5