283092748 3201728973413994 1568552083053428239 n

“ปศุสัตว์นครสวรรค์ จัดประชุมหารือสถานการณ์การเลี้ยงสุกรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์”
📃วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดจัดประชุมหารือสถานการณ์การเลี้ยงสุกรและการผลิตสุกรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
🔶โดยมีนายวีระกร คำประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ และผู้ประกอบการฟาร์มสุกรในพื้นที่ นายอดุลย์ คำพงษ์ และนายศิริชัย ณรงค์ตะณุพล เข้าร่วมประชุมหารือสถานการณ์การเลี้ยงสุกรและแนวโน้มการผลิตสุกรในปัจจุบัน รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการผลิตสุกร
📌ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

 S 3842085

“ปศุสัตว์นครสวรรค์ ออกหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่”

📃วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน ในพื้นที่อำเภอลาดยาวประจำเดือนพฤษภาคม
🔶โดยน.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอลาดยาว นำหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน และบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว โดยมีประชาชนผู้มาขอรับบริการด้านปศุสัตว์ จำนวน 34 ราย และให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ทั้งสิ้นจำนวน 23 ตัว แบ่งเป็นสุนัข 17 ตัว แมว 6 ตัว
📌ณ วัดหนองนมวัว ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

 FB IMG 1651230735154

"ปศุสัตว์นครสวรรค์ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ รองรับ FTA ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565"

📣วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการและพิจารณาแผนการดำเนินงานโครงการฯ ในปีที่ 4 ถึง ปีที่ 9 (17 กุมภาพันธ์ 2566 - 16 กุมภาพันธ์ 2571)

🔶️ โดยมีประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีตากฟ้า นำเสนอแผนงานโครงการฯ  

📌ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

279646977 3190381224548769 1592012588623761546 n

“ปศุสัตว์นครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดและรับมอบรางวัล ธ.ค.ก. ดีเด่นระดับเขต 6 ในวันคล้ายวันสถาปนา 80 ปี กรมปศุสัตว์”
📃วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนา 80 ปี กรมปศุสัตว์
🔶พร้อมทั้งเข้ารับรางวัลในฐานะสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่มีผลการดำเนินกิจกรรม”โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่น ระดับเขต 6 ประจำปี 2565” โดยมีนายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว
📌ณ กรมปศุสัตว์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

FB IMG 1650550139567

“ปศุสัตว์นครสวรรค์ ออกหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่”

📃วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน ในพื้นที่อำเภอท่าตะโก ประจำเดือนเมษายน

 🔶โดยน.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอท่าตะโก นำหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน และบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว โดยมีประชาชนผู้มาขอรับบริการด้านปศุสัตว์ จำนวน 47 ราย และให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ทั้งสิ้นจำนวน 21 ตัว แบ่งเป็นสุนัข 11 ตัว แมว 10 ตัว📌ณ วัดหัวถนนเหนือ ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์