1654859264749

✴จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีรับมอบโค – กระบือให้กับผู้พิการทางการมองเห็น สร้างอาชีพ และสร้างรายได้

📍วันนี้ (10 มิถุนายน 2565) เวลา 16.00 น. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีรับมอบโค - กระบือให้กับผู้พิการทางการมองเห็น ร่วมกับสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย โดยมี น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน ฯ และส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

📍กิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อมอบให้คนพิการทางการเห็นในจังหวัดนครสวรรค์ ครอบครัวละ 2 ตัว จำนวน 13 ครอบครัว โดยแบ่งออกเป็น โค 6 ตัว และกระบือ 20 ตัว รวมโค - กระบือ ทั้งสิ้น 26 ตัว เพื่อสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับครอบครัวผู้ได้รับมอบโค - กระบือ นำไปเลี้ยง และเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ โดยห้ามนำโค - กระบือ ที่ได้รับมอบไปฆ่าหรือขายแต่ให้จำหน่ายลูกโค ช่วยให้ครอบครัวมีรายได้ โดย สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาอาชีพให้กับผู้พิการทางการเห็น ในจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต่อไป

1654245929162

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

🗓 วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น.

📢 น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ข้าราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์

S 3932193

“ปศุสัตว์นครสวรรค์ ตรวจติดตามการจัดส่งนมโรงเรียน”

📃วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า ปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอตาคลี
🔶เข้าหารือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ณ บริษัท ภัทรฟู้ดส์ จำกัด ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
👉เพื่อเร่งรัดจัดส่งนมให้เด็กนักเรียนในปีการศึกษา 2565 ที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามที่ได้รับการจัดสรรพื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ให้ครบถ้วนโดยเร็ว

285453624 3210156602571231 2554165694948367586 n

"ปศุสัตว์นครสวรรค์ จัดประชุมข้อราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2565"
👉วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยมี ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ ปศุสัตว์อำเภอ และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์