1665577168335

“ปศุสัตว์นครสวรรค์ มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย”

📃วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองนครสวรรค์ รับมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อช่วยเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 8,000 กิโลกรัม (400 ฟ่อน) และเวชภัณฑ์ยาสัตว์ มอบให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ตำบลปากน้ำโพ ตำบลนครสวรรค์ออก ตำบลเกรียงไกร ตำบลหนองกระโดน จำนวนเกษตรกร 11 ราย จำนวนสัตว์ 263 ตัว เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับเกษตรกรเบื้องต้น ณ บ้านเกาะยม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์