S 2629665

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565  เวลา10.30น.นายสัตวแพทย์ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการชุมชนคนรักสุนัข โดยมี สำนักงานอำเภอพยุหะคีรี ปศุสัตว์อำเภอ พยุหะคีรี องค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา และภาคเอกชนร่วมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นายจุมพฏ วรรณฉัตรศิริ เป็นประธาน ณ วัดหนองเต่า ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์