ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ ณ วันที่ 27  ธันวาคม  2561

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัว จ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัว

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561