283092748 3201728973413994 1568552083053428239 n

“ปศุสัตว์นครสวรรค์ จัดประชุมหารือสถานการณ์การเลี้ยงสุกรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์”
📃วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดจัดประชุมหารือสถานการณ์การเลี้ยงสุกรและการผลิตสุกรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
🔶โดยมีนายวีระกร คำประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ และผู้ประกอบการฟาร์มสุกรในพื้นที่ นายอดุลย์ คำพงษ์ และนายศิริชัย ณรงค์ตะณุพล เข้าร่วมประชุมหารือสถานการณ์การเลี้ยงสุกรและแนวโน้มการผลิตสุกรในปัจจุบัน รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการผลิตสุกร
📌ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์