S 3932193

“ปศุสัตว์นครสวรรค์ ตรวจติดตามการจัดส่งนมโรงเรียน”

📃วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า ปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอตาคลี
🔶เข้าหารือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ณ บริษัท ภัทรฟู้ดส์ จำกัด ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
👉เพื่อเร่งรัดจัดส่งนมให้เด็กนักเรียนในปีการศึกษา 2565 ที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามที่ได้รับการจัดสรรพื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ให้ครบถ้วนโดยเร็ว