308345076 3295216224065268 3190962585595194948 n

"ปศุสัตว์นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.2565 (World Rabies Day 2022)"
👉วันที่ 21 กันยายน 2565 นายสัตวแพทย์ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.2565 (World Rabies Day 2022) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย ปลัดอำเภอตาคลี กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตากฟ้า สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพยุหะคีรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตาคลี
👉จัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่เจ้าของสัตว์ ณ วัดหัวหวาย หมู่ 1 ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้มารับบริการจำนวน 10 ราย ทำหมันสุนัข เพศผู้ 4 ตัว เพศเมีย 3 ตัว แมว เพศผู้ 6 ตัว เพศเมีย 13 ตัว รวม 26 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 60 ตัว