-  กรณีช้างเร่ร่อน ชนคนเลี้ยงแล้วเหยียบซ้ำจนเสียชีวิต