ข่าวสารประชาสัมพันธ์

109821718 2683833921870171 827046606238948816 n

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 และคณะผู้ตรวจราชการ เข้าตรวจราชการตามแผนแนวทางการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ เพื่อติดตามผลการปรฎิบัติงาน และเร่งรัดการปฏิบัติงานตามนโยบายให้เป็นไปตามเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์