109743674 2670736149841009 5743543640304849306 o
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับจังหวัดนครสสวรรค์ และหน่วยงานในสังกัด โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี หมู่ที่ 9 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
👉ให้บริการประชาชนดังนี้
👉บริการทำหมันสุนัข-แมว
👉แจกเอกสารแผ่นผับและเวชภัณฑ์ด้านปศุสัตว์
👉แจกมูลแพะแห้ง 100 % ฟรีจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้ออำเภอแม่เปิน
👉จำหน่าย หม่ำ ไส้กรอก จาก นางพยอม ผ่องแผ้ว อ.แม่เปิน
👉จำหน่ายไข่ไก่สดๆราคาถูก จาก นางเยาวเรศ โมคลักษณ์ อ.แม่เปิน