messageImage 1617080682844

"ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ จัดฝึกอบรม​โครงการ​ หลักสูตร​ การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม​ (นม)​ โรงเรียนระดับจังหวัด"

วันที่​ 23​ มีนาคม​ 2564  นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์​ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์​ ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการ​ หลักสูตร​ การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม​ (นม)​ โรงเรียนระดับจังหวัด​ให้กับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และหน่วยงานอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในโครงการอาหารเสริม​ (นม)​ โรงเรียน​ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้จากการอบรมไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ​ โดยกลุ่มเป้าหมาย​ ได้แก่​ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ​ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน​อื่นๆ​ จำนวน​ 18​ คน​ ณ​ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์​ อำเภอเมืองนครสวรรค์​ จังหวัดนครสวรรค์

26655     26658