275043512 1499518367108621 2506865837985886755 n

วันที่ 3 มีนาคม 2565  เวลา 09.00 น.  น.สพ.ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์  ร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งประจำปี 2565 โดยมีนายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี โดยช่วงเช้าได้จัดพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งตรวจแถวผู้ปฏิบัติการฝนหลวง 9 ชุด เพื่อแสดงถึงความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทุกหน่วยที่จะออกปฏิบัติการฝนหลวง และสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน  ณ  โรงเก็บเครื่องบิน 7 สนามบินนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์