275143581 3144332735820285 1440833547134673380 n

วันที่ 4 มีนาคม 2565 น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมไข่ บริษัท กนกวรรณฟาร์ม จำกัด ซึ่งเป็นแหล่งคัดและขนส่งไข่ไก่ที่มีกำลังการผลิตมากที่สุดในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการขอรับรอง GMP. ศูนย์รวบรวมไข่ ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์