275416343 3146561472264078 7696249203913429132 n

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ สุพิกุลพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีการผสมเทียมพิษณุโลก และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยม วิสาหกิจชุมชนเพียวพลัสฟาร์ม ฟาร์มโคพันธุ์ดีปากน้ำโพ ตั้งอยู่ที่ 302 หมู่ 8 ตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยการดำเนินงานของวิสาหกิจนี้ เริ่มต้นการนำวัตถุดิบเหลือใช้ (เปลือกทุเรียน) มาหมักด้วยจุลินทรีย์ เพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์โปรตีน และทำให้เปลือกทุเรียนอ่อนนุ่มมีความน่ากินไปเลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งต่อมาได้ยกระดับเป็นฟาร์มโคเนื้อเข้าสู่มาตรฐาน GAP โดยได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ และได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์โดยนำโคที่ขุนไปเข้าฆ่าที่โรงฆ่ามาตรฐาน และนำเนื้อโคที่ได้มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ของตนเอง ภายใต้ชื่อแบรนด์ DO BEEF PAKNAMPHO เป็นการทดลองรสชาติและคุณภาพเนื้อโคที่ตนเองผลิตตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงโคมีชีวิต การนำสัตว์เข้าฆ่า จนถึงขั้นตอนการจำหน่ายเนื้อโค นอกจากเลี้ยงโคแล้วภายในวิสาหกิจชุมชนเพียวพลัสฟาร์ม ยังมีการเลี้ยงเป็ดไข่ ไก่ไข่ ปลูกผักปลอดสาร ทำให้ผู้ประกอบการมีแนวคิดเพื่อให้เป็นรูปแบบการเกษตรที่ครบวงจรและยั่งยืนจึงได้ก่อตั้งร้านอาหารชื่อร้าน ฟูจิมะ คาเฟ่ (Fujima cafe) ขึ้นในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเพียวพลัสฟาร์ม