1649419101234

"ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า"

วันที่ 8 เมษายน 2565​ นายปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครสวรรค์ ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองเบน จัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมัน สุนัข แมวภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดศรีประชาสรรค์ อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีประชาชนนำสุนัขและแมวมารับบริการ 45 ตัว