FB IMG 1650285172041

“ปศุสัตว์นครสวรรค์ รณรงค์ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคไข้หวัดนก”
📝วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. น.สพ. ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอพยุหะคีรี และเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ ลงพื้นที่ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
🔶โดยปฏิบัติงานนำรถฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค สนามชนไก่ ป. ไม้เดน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคในสัตว์ปีก โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนก (H5N1) ตามเป้าหมายโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และเน้นย้ำเกษตรกรหากพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที