FB IMG 1651230735154

"ปศุสัตว์นครสวรรค์ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ รองรับ FTA ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565"

📣วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการและพิจารณาแผนการดำเนินงานโครงการฯ ในปีที่ 4 ถึง ปีที่ 9 (17 กุมภาพันธ์ 2566 - 16 กุมภาพันธ์ 2571)

🔶️ โดยมีประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีตากฟ้า นำเสนอแผนงานโครงการฯ  

📌ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์