279646977 3190381224548769 1592012588623761546 n

“ปศุสัตว์นครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดและรับมอบรางวัล ธ.ค.ก. ดีเด่นระดับเขต 6 ในวันคล้ายวันสถาปนา 80 ปี กรมปศุสัตว์”
📃วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนา 80 ปี กรมปศุสัตว์
🔶พร้อมทั้งเข้ารับรางวัลในฐานะสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่มีผลการดำเนินกิจกรรม”โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่น ระดับเขต 6 ประจำปี 2565” โดยมีนายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว
📌ณ กรมปศุสัตว์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร