FB IMG 1653572312747

 "ปศุสัตว์นครสวรรค์ จัดประชุมซักซ้อมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจจากสหภาพยุโรป EU"

📝วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจจากสหภาพยุโรป EU 

🔶️ร่วมกับผู้อำนวยการส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ปีก ปศุสัตว์เขต 6 และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยคณะทำงาน ประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมนำเสนอข้อมูลการปฏิบัติงาน และลงพื้นที่อำเภอเป้าหมาย ติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของการตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป EU ซึ่งมีกำหนดการเข้าตรวจประเมินในเดือนมิถุนายน 2565