1654859264749

✴จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีรับมอบโค – กระบือให้กับผู้พิการทางการมองเห็น สร้างอาชีพ และสร้างรายได้

📍วันนี้ (10 มิถุนายน 2565) เวลา 16.00 น. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีรับมอบโค - กระบือให้กับผู้พิการทางการมองเห็น ร่วมกับสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย โดยมี น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน ฯ และส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

📍กิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อมอบให้คนพิการทางการเห็นในจังหวัดนครสวรรค์ ครอบครัวละ 2 ตัว จำนวน 13 ครอบครัว โดยแบ่งออกเป็น โค 6 ตัว และกระบือ 20 ตัว รวมโค - กระบือ ทั้งสิ้น 26 ตัว เพื่อสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับครอบครัวผู้ได้รับมอบโค - กระบือ นำไปเลี้ยง และเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ โดยห้ามนำโค - กระบือ ที่ได้รับมอบไปฆ่าหรือขายแต่ให้จำหน่ายลูกโค ช่วยให้ครอบครัวมีรายได้ โดย สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาอาชีพให้กับผู้พิการทางการเห็น ในจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต่อไป