6453

📃วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ มอบหมายให้ ฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “โครงการแหล่งน้ำบึงบอระเพ็ด” เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  📌ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ ต.เเควใหญ่ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์