429522083 724355259873824 2313406395357285417 n

“พิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย ประจำปี 2567”🎉🎉🎉
📃วันที่ 1 มีนาคม 2567 นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน”มหกรรมสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย ประจำปี 2567 โดยมีนายเจษฎา องอาจ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปศุสัตว์อำเภอ เกษตรกร ประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน
👉โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด นครสวรรค์ได้มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดไก่พื้นเมืองจำนวน 3 รุ่น ให้กับผู้ชนะการประกวด และมอบรางวัลไก่พื้นเมืองยอดเยี่ยม Grand Champion ประจำปี 2567 ได้แก่ ไก่ของนายสังวาลย์ เรืองคำ ต.วังอิทก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรให้กับคณะกรรมการตัดสินการประกวด
👉ในการนี้ รองผู้ว่าราชจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการของส่วนราชการ อาทิ นิทรรศการพันธุ์สัตว์และจำหน่ายพันธุ์สัตว์ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก นิทรรศการพืชอาหารสัตว์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ วิสาหกิจชุมชนเพียวพลัสฟาร์ม และนิทรรศการอาหารปลอดภัยปศุสัตว์ OK ร่วมจัดแสดงในงานมหกรรมสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย ประจำปี 2567 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2567
📍ณ แผนกอาหารสัตว์ กองการสัตว์ และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก อ.เมือง จ.นครสวรรค์