430296812 3669497359970484 5778058938029434369 n 1

ครอบครัวปศุสัตว์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"🐷🐔🐂🐶
“งานมหกรรมสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย ประจำปี 2567”
วันที่ 3 มีนาคม 2567 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมงานประกวดควายงามทั่วไป ในงานมหกรรมสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นการประกวดรายการสุดท้ายของการจัดงาน ในการประกวดควายงามทั่วไป จำนวน 10 รุ่น ได้แก่
🐃1. ควายงามทั่วไป (ดำ)
👉รุ่นฟันน้ำนม เพศผู้/เพศเมีย
👉รุ่นฟันแท้ 1 คู่ เพศผู้/เพศเมีย
👉รุ่นฟันแท้ 2 คู่ เพศผู้/เพศเมีย
🐃2. ควายงามทั่วไป (เผือก)
👉รุ่นฟันน้ำนม เพศผู้/เพศเมีย
👉รุ่นฟันแท้ไม่เกิน 2 คู่ เพศผู้/เพศเมีย
🏆และการประกวดควายงามยอดเยี่ยม Grand Chapion เพศผู้/เมีย ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (นายทวี เสริมภักดีกุล)ในงานหกรรมสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย ประจำปี 2567 ได้แก่
🐃กระบือของ รท.คุณากร สุวาส ชื่อกระบือมรกต รุ่นฟันน้ำนม เพศเมีย จากจิรภิญาฟาร์ม อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
🐃กระบือของ นายศักดา กสิกิจ ชื่อกระบือไฮโล รุ่นฟันแท้ 1 คู่ เพศผู้ จากกสิกิจฟาร์ม อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
👉ทั้งนี้ นายเจษฎา องอาจ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวของคุณทุกภาคส่วน คณะกรรมการตัดสิน คณะทำงาน ผู้ประกอบการ ฟาร์มเกษตรกรในพื้นที่จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.เชียงใหม่ จ.แพร่ จังหวัดข้างเคียง ที่ส่งสัตว์เข้าร่วมประกวดในงาน ฯ ครั้งนี้ โดยได้กล่าวปิดการแข่งขันและปิดการจัดงานมหกรรมสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย ประจำปี 2567 ณ สนามบรเวณแผนกอาหารสัตว์ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก (กองสเบียงสัตว์) ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์