429544718 724885056487511 9000586147856226785 n

🎉🎉"งานมหกรรมสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย ประจำปี 2567"🎉🎉
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมประกวดควายงามปากน้ำโพ ในงานมหกรรมสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย ประจำปี 2567 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2567 ณ สนามบริเวณแผนกอาหารสัตว์ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก (กองเสบียงสัตว์) ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
🏆โดยรายการประกวดในวันที่ 2 มีนาคม 2567 เป็นการประกวดควายงามปากน้ำโพ จำนวน 8 รุ่น ได้แก่
🐃1. ควายงามปากน้ำโพ (ดำ)
👉รุ่นฟันน้ำนม เพศผู้
👉รุ่นฟันน้ำนม เพศเมีย
👉รุ่นฟันแท้ไม่เกิน 2 คู่ เพศผู้
👉รุ่นฟันแท้ไม่เกิน 2 คู่ เพศเมีย
🐃2. ควายงามปากน้ำโพ (เผือก)
👉รุ่นฟันน้ำนม เพศผู้
👉รุ่นฟันน้ำนม เพศเมีย
👉รุ่นฟันแท้ไม่เกิน 2 คู่ เพศผู้
👉รุ่นฟันแท้ไม่เกิน 2 คู่ เพศเมีย
โดยมีนายเจษฎา องอาจ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะในแต่ละรายการประกวด ร่วมกับคณะกรรมการตัดสินการประกวด ปศุสัตว์อำเภอ และคณะทำงานฯ
📍ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมโชว์พันธุ์สัตว์จากฟาร์มของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดเชียงใหม่ที่นำสัตว์เข้าร่วมโชว์ และบรรยายแนวทางการพัฒนาต่อยอดในการพัฒนาสายพันธุ์ และการผลิตสัตว์ สร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ และในด้านอื่นๆ ให้กับผู้เข้าร่วมชมการประกวด ได้รับฟังเป็นอีกหนึ่งปัจจัย และแนวทางในการพัฒนาด้านปศุสัตว์ต่อไป