16421832271642183227

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชุมแสง ออกหน่วยทำหมันสุนัข - แมว ให้กับวัด ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดหนองโก อ.ชุมแสง จ. นครสวรรค์

 

 

 ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์