78179

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเก้าเลี้ยวร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ณ โรงเรียนบ้านห้วยรั้ว หมู่ที่ 8 ต.หนองเต่าอ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

 

 

 ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์