29719

 วันที่  9  พฤศจิกายน  2560 นายสัตวแพทย์พิษณุ  ตุลยวณิช  ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์  ได้มีข้าราชการ พนักงาน ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี