22519145 1972726819647555 28068590993739268 n

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 นายสัตวแพทย์พิเชษฐ สุพิกุลพงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์นครสวรรค์ บูรณาการการทำงาน ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สถานีวิจัยประมงน้ำจืดนครสวรรค์ กอรมน นครสวรรค์ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ประมาณ 30 นาย ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในแหล่งอาศัย และทำรังวางไข่ของนกอพยบ บริเวณพื้นที่เกาะของ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด (บริเวณเกาะดร สมิทร์ เกาะรถไฟ)

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์