274550274 3138647809722111 4413765448651732514 n

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายสัตวแพทย์ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมออกหน่วยบริการแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์ จ่ายเวชภัณฑ์ บริการทำหมันสุนัข-แมว จำนวน 13 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2 ตัว รวมผู้รับบริการทั้งสิ้น 61 ราย
📌ณ วัดชุมตาบงพัฒนาราม ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ โดยมีนายชยันต์ คิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน

274986860 3142154496038109 199078191322344277 n

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 10:00 น. นายปรีดาถาวรประดิษฐ์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และปศุสัตว์อำเภอเข้าร่วมประชุมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงสุกรของในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และแนวทางในการส่งเสริมฟาร์มสุกรให้เป็นระบบคอมพาร์ทเมนท์ โดยมีสัตวแพทย์หญิงลัดดาวัลย์ รัตนนคร ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นวิทยากรและได้ร่วมออกพื้นที่เพื่อดูสภาพการเลี้ยงสุกรของฟาร์มเกษตรกรรายย่อยในอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์

273186174 3121927531394139 7847351758646182202 n

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายสัตว์แพทย์อภิชาติ ภะวัง ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ เข้าตรวจ ห้องเย็นบริษัท สยามแมคโคร(จำกัด) มหาชน สาขานครสวรรค์ โดยห้องเย็นมีปริมาณบรรจุสูงสุด 16 ตัน ซึ่งใช้เพื่อเก็บเนื้อโค แกะ สุกร สุกรป่า ไก่เนื้อ เป็ด นกกระทา นกกระจอกเทศ โดยการตรวจครั้งนี้จะเน้นการตรวจสอบเนื้อสุกรพบว่ามีการจำหน่ายเฉลี่ย 84,400 กิโลกรัมต่อเดือน เนื้อสุกรที่นำมาจำหน่ายมาจากโรงฆ่าสัตว์จากจังหวัดสมุทรปราการ และนครปฐม ซึ่งพบว่าเนื้อสุกรที่นำมาจำหน่ายเป็นเนื้อสุกรที่มีคุณภาพ มาจากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน เข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตและมีการขออนุญาตขนย้ายซากสุกรถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายที่กรมปศุสัตว์กำหนด ซึ่งทางปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ได้ออกใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปศุสัตว์ OK ให้เพื่อสร้างมั่นใจแก่ผู้บริโภค และได้ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ คือผู้ครอบครองสต๊อกหมูตั้งแต่ 5,000 กิโลกรัมขึ้นไปโดยได้แจ้งปริมาณ และราคาทุก 7 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นมา

274588714 3139260156327543 8847133845150984435 n

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2/2565 ประชุมชี้แจงมอบนโยบายการปฎิบัติงาน และร่วมรับฟังแผนปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ ปศุสัตว์อำเภอ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

408044

วันที่ 24 มกราคม 2565 นาวสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ ปศุสัตว์เขต6 ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ ปศุสัตว์อำเภอเมือง และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจสอบห้องเย็นพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ 2 แห่ง บ.ซีเอ็ม ฟู้ดส์ เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ 71 หมู่11 ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ความจุที่เก็บได้สูงสุด 70 ตัน และเฮียเกี้ย เลขที่10 ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ความจุที่เก็บได้สูงสุด 1.5 ตัน เพื่อตรวจสอบและป้องกันการกักตุนสินค้าประเภทเนื้อสุกร  ทั้งนี้การเคลื่อนย้ายซากสุกรพบว่าเป็นไปอย่างถูกต้องและมีเอกสารครบถ้วน ไม่พบการกระทำความผิดกฎหมายตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และมีการแจ้งต่อกรมการค้าภายในเมื่อมีการจัดเก็บตามปริมาณที่กำหนด

เนื้อหาอื่นๆ...