274550274 3138647809722111 4413765448651732514 n

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายสัตวแพทย์ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมออกหน่วยบริการแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์ จ่ายเวชภัณฑ์ บริการทำหมันสุนัข-แมว จำนวน 13 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2 ตัว รวมผู้รับบริการทั้งสิ้น 61 ราย
📌ณ วัดชุมตาบงพัฒนาราม ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ โดยมีนายชยันต์ คิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน