290187847 3236605273259697 2932195775529489545 n

“ปศุสัตว์นครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดงาน ตลาดชุมชน คนคอนหวัน และของดี 4 ภาค”
📃วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายคฑาวุธ ทะหล้า ปศุสัตว์อำเภอหนองบัว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ร่วมพิธีเปิดงาน “ตลาดชุมชน คนคอนหวัน และของดี 4 ภาค ภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ
🔶ทั้งนี้ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมกับผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ นำผลิตภัณฑ์จำหน่ายภายในงานดังกล่าว อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์โคเนื้อไทยวากิว ภายใต้แบรนด์ DO BEEF จากวิสาหกิจชุมชนเพียวพลัสฟาร์ม , ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่จากกนกวรรณฟาร์ม และไข่เป็ดไล่ทุ่ง อำเภอบรรพตพิสัย โดยกิจกรรมมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ สนามบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์