294067843 3248773802042844 7496507651020146678 n

“ปศุสัตว์นครสวรรค์ ออกหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่”
📃วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาประชาชน ในพื้นที่อำเภอชุมตาบง (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนกรกฎาคม
🔶โดยน.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอชุมตาบง นำหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ การป้องกันโรค และบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว
🔶️ร่วมทั้งการจัดนิทรรศการของกลุ่มวิสาหกิจเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอำเภอชุมตาบง ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขต 6 นำแพะมาจัดแสดง และจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร อาทิ สบู่นมแพะ ไข่ไก่อินทรีย์ ครีมอาบน้ำแพะ สินค้าชุมชน เป็นต้น
📌ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอชุมตาบง ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์