297225581 3257485747838316 6092235069703037128 n

 "ปศุสัตว์นครสวรรค์ ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ครั้งที่ 4/2565"

👉วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตากฟ้า และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
👉ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยให้บริการทำหมันสุนัข - แมว รวมทั้งสิ้น 19 ตัว สุนัขเพศผู้ 4 ตัว สุนัขเพศเมีย 3 ตัว แมวเพศผู้ 6 ตัว แมวเมีย 6 ตัว และบริการให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ ,แจกเวชภัณฑ์สัตว์ปีก โค-กระบือ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รวม จำนวน 54 ราย
⛳️ ณ วัดสุขสันต์สามัคคี ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดพิธี