line 193339152851748

“ปศุสัตว์นครสวรรค์ จัดกิจกรรมมอบลูกโคพันธุ์แท้ (วากิว) ตัวแรกของจังหวัดนครสวรรค์”

📝วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในกิจกรรมมอบลูกโคพันธ์ุแท้ (วากิว) ตัวแรกของจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม ณ เพียวพลัสฟาร์ม ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 

👉โดยมี น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ และผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ มุ่งเน้นการสร้างพ่อแม่พันธุ์แท้จากการย้ายฝากตัวอ่อน และจากการดำเนินโครงการดังกล่าว ที่เป็นผลสำเร็จในการย้ายฝากตัวอ่อน และได้ลูกโคพันธ์ุแท้(วากิว)ตัวแรกของจังหวัดนครสวรรค์ ในฟาร์มของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ที่เพียวพลัสฟาร์ม ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

 

1665577168335

“ปศุสัตว์นครสวรรค์ มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย”

📃วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองนครสวรรค์ รับมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อช่วยเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 8,000 กิโลกรัม (400 ฟ่อน) และเวชภัณฑ์ยาสัตว์ มอบให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ตำบลปากน้ำโพ ตำบลนครสวรรค์ออก ตำบลเกรียงไกร ตำบลหนองกระโดน จำนวนเกษตรกร 11 ราย จำนวนสัตว์ 263 ตัว เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับเกษตรกรเบื้องต้น ณ บ้านเกาะยม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

308345076 3295216224065268 3190962585595194948 n

"ปศุสัตว์นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.2565 (World Rabies Day 2022)"
👉วันที่ 21 กันยายน 2565 นายสัตวแพทย์ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.2565 (World Rabies Day 2022) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย ปลัดอำเภอตาคลี กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตากฟ้า สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพยุหะคีรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตาคลี
👉จัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่เจ้าของสัตว์ ณ วัดหัวหวาย หมู่ 1 ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้มารับบริการจำนวน 10 ราย ทำหมันสุนัข เพศผู้ 4 ตัว เพศเมีย 3 ตัว แมว เพศผู้ 6 ตัว เพศเมีย 13 ตัว รวม 26 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 60 ตัว

309384521 3307061709547386 2674948357280245780 n

“ปศุสัตว์นครสวรรค์ จัดกิจกรรมขบวนหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย”
📃วัน 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมปล่อยขบวนหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
👉ร่วมกับพิธีปล่อยขบวนของส่วนกลางโดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์
👉ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ได้ส่งมอบหญ้าพระราชทานฯ จำนวน 9,440 กิโลกรัม และถุงยังชีพกรมปศุสัตว์ จำนวน 50 ถุง ให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัยในพื้นที่ อำเภอชุมแสง อำเภอบรรพตพิสัย และอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อบรรเทาความเดือนให้กับเกษตรกร

41341

📃วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน ในพื้นที่อำเภอหนองบัวประจำเดือนกันยายน
🔶โดยน.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายคฑาวุธ ทะหล้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัว นำหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน และบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว โดยมีประชาชนผู้มาขอรับบริการด้านปศุสัตว์ จำนวน 11 ราย และให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ทั้งสิ้นจำนวน 20 ตัว แบ่งเป็นสุนัข 4 ตัว แมว 16 ตัว
📌ณ วัดวังมะเดื่อ ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์